• Stała cena prądu do 2020 roku
 • Gwarancja najniższej ceny
 •  60% Rabatu w pierwszym miesiącu
 • Obniżenie ceny jeśli dotychczasowy
  dostawca obniży stawki w cenniku
 • Paczka Power Save DOM

 • Umowa tylko na rok
 • Darmowy prąd codziennie przez 10
  godzin tj.:  13:00-15:00 22:00-6:00
 • Stała najniższa cena do 2018 roku
 • Obniżenie ceny jeśli dotychczasowy
  dostawca obniży stawki w cenniku

Operatorem Serwisu www.powersave.pl
jest Power Save Sp. z o.o. z
arejestrowana
w Poznaniu przy ul. Gen T. Kutrzeby 16A/105
61-719 NIP: 7831710469